2381 M Strojárstvo

2387 M Mechatronika

2675 M Elektotechnika

3917 M03 Technické a informačné služby v elektrotechnike